1. talitiainen
 2. hömötiainen
 3. sinitiainen
 4. lapintiainen
 5. närhi
 6. punatulkku
 7. varis
 8. harakka
 9.  mustarastas
 10. varpushaukka
 11. taviokuurna
 12. kuukkeli
 13. korppi
 14. riekko
 15. urpiainen
 16. varpunen
 17. pikkuvarpunen
 18. viherpeippo
 19. pulmunen
 20. peippo
 21. sepelkyyhky
 22. laulujoutsen
 23. metso
 24. maakotka
 25. merilokki
 26. punavarpunen
 27. tundraurpiainen
 28. kirjosieppo
 29. pajulintu
 30. järripeippo
 31. västäräkki
 32. telkkä
 33. ampuhaukka
 34. keltasirkku
 35. isokoskelo
 36. tukkakoskelo
 37. punakylkirastas
 38. sinisorsa
 39. pajusirkku
 40. tilhi
 41. pikkukuovi
 42. käki
 43. liro
 44. kulorastas
 45. kurki
 46. leppälintu
 47. keltavästäräkki
 48. rautiainen
 49. räystäspääsky
 50. räkättirastas
 51. lehtokurppa
 52. tiltaltti
 53. sinirinta
 54. punarinta

 55.